Výbory

Programový výbor

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec, Česká republika, EU
Ing. Martin BALCAR, Ph.D.
ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou, Česká republika, EU
Ing. Jiří CIBULKA, Ph.D.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec, Česká republika, EU
Ing. Jiří CUPEK, Ph.D.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec, Česká republika, EU
doc. Ing. Václav KAFKA, CSc.
Racio & Racio, Třinec, Česká republika, EU
Ing. Václav KOZELSKÝ
VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ostrava, Česká republika, EU
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika, EU
Ing. Jaroslav PINDOR, Ph.D.
OCELOT s.r.o., Ostrava, Česká republika, EU
Ing. Michaela STROUHALOVÁ, Ph.D.
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Česká republika, EU
Dr. Ing. Ladislav VÁLEK
Liberty Ostrava, a.s., Ostrava, Česká republika, EU

Přípravný výbor

Bc. Monika BAROŠOVÁ
TANGER spol. s r.o., Ostrava, Czech Republic, EU
Ing. Kateřina FOTTEROVÁ
TANGER spol. s r.o., Ostrava, Czech Republic, EU