Tematické okruhy

Tematické okruhy

 • Teoretické základy metalurgických procesů
   
 • Technologie výroby oceli v primárních agregátech
   
 • Zpracování oceli na zařízeních sekundární metalurgie
   
 • Problematika zvyšování čistoty oceli
   
 • Fyzikální a numerické modelování metalurgických pochodů
   
 • Odlévání oceli do kokil a na zařízení plynulého odlévání
   
 • Žárovzdorné materiály a vyzdívky metalurgických agregátů
   
 • Řešení ekonomických a ekologických problémů při výrobě oceli
   
 • Možnosti zpracování druhotných surovin vznikajících při výrobě oceli
   
 • Průmysl 4.0